Udsigt fra Overmarken

 
 

 
 

 
 

Jul i Faldsled

 
 

Trolden Finn

 
 

kløversti indvielse

 
 

Helnæs Bugt

 
 

Mød Kultur- og lokalsamfundsudvalget

Tirsdag den 25. oktober. kl. 19.00 til 21.00 Svanninge Sognegaard, Kirkegyden 3, 5642 Millinge

Lokalrådet havde arrangeret træffemødet med Kultur- og lokalsamfundsudvalget
 .
 
Ca. 30 personer fra lokalområdet var mødt op, og  der var en livlig debat fra første minut.
 
Første emne var  skolen.
Vi fandt ud af at  der er ikke intentioner  om at lukke skolen.
Der blev spurgt ind til, om der var planer om at genetablere en overbygning, hvilket udvalget kunne svare nej til.
 
Et andet emne handlede om projekt L.U.P. hvilket indeholder en masse projekter, som lokalrådet har arbejdet med: Trafik igennem faldsled- kør-sammen-bænke, hvor man kan holde og tage personer med evt. til Faaborg. Svanningehave er et andet projekt, der handler om at etablere en have til fælles brug ved kirken i Svanninge. Det grønne værksted skal etableres ved Grubbe Mølle, og her kan man få sine småmaskiner repareret.
 
Folk ønsker også udgivet en kalender/nyhedsbrev - men det kræver en person, der kan håndtere dette, både med tid og det skrevne ord.
 
Hvis nogle har ideer kontakt venligst lokalrådet.
 
 
 

Aktuelt nyt fra lokalområdet -

se detaljer i kalenderen 
Hver mandag: Bordtennis i Faldsled gl. Skole kl. 19.30-21.00

Hver tirsdag: L`hombre i Faldsled gl. Skole fra oktober

Hver onsdag: banko i Faldsled gl. Skole

 
facebook lokalrådet med filmen "vort skønne lokalområde"
Dronefilm her ser du filmen uden tale. 
 
Vil du vide mere: Kontakt Pusser tlf. 21432314
 
 
Slå op under "foreninger" og se hvad de tilbyder

LUP - Landsbyudviklingsplan

Arbejdet med LUP - LandsbyUdviklingsPlan for
Faldsled, Millinge og Svanninge er nu blevet
præsenteret for Kultur- og Lokalsamfunds-
 
LUP Faldsled, Millinge og Svanninge
 
 
 

Kalender