2015

Referat fra lokalrådsmøde d. 30.11.2015 i hallen 

Til stede: Karl Ejnar – Susanne – Niels Erik – Henning B - Jørgen & ref. Pusser
Afbud: Henning W. 

1: Baunebjerg-projektet: Vi blev nr. 8 i afstemningen, men vi mener alle, at der er en fejl i optællingen. Vi har ikke kunne få oplysninger fra kommunen om optællingen, men Niels Erik vil snakke videre med folk fra kommunen for at se, om vi kan få nogle flere informationer. Det er dog begrænset, hvor meget energi, vi skal bruge på denne sag, vi kan jo ikke lave om på resultatet.

2: Kløverstierne kører på skinner, men der er stadig et kæmpe arbejde tilbage, og udvalget vil gerne have flere folk til at arbejde med projektet.
 Vi har fået tilsagn om 25.000 kr fra kommunen – 25.000 kr. fra Friluftsrådet og 50.000 kr. andre midler.
Der satses på indvielse i maj 2016

3: Lokalnyt: Rikke L. har tilbudt sin hjælp, så Bygebjerg kan trække på hende, hvis han mangler hjælp til skrivearbejdet.

4: Vi var repræsenteret til afsked med Annemette på skolen. Den nye leder er en Sanne Flittner Nielsen, og hun starter 1.1.2016.

5: Karl Ejnar og hans ”team” er klar til at lave 5 bænke i løbet af vinteren, Steensgaard sponserer.

6: Karl Ejnar har snakket med vor lokale kunstner Thorkild Hoffmann om et kunstværk placeret v/Stævnegaarden. Thorkild kigger på sagen.

7: Næste møde mandag d. 18.1.2016 kl. 19.00 i hallen.

 
 

Referat fra lokalrådsmøde d. 26.10. 2015 i hallen

Til stede: Susanne – Karl Ejnar – Henning B – Niels Erik – ref. Pusser 
Afbud fra Henning W. – Jørgen B.
 
1: Kommentarer til referat: Susanne sender skema om gadekærsoprensning til kommunen.
 
2: Lokalnyt. Vi skal snakke med Jørgen om, hvordan vi griber Lokalnyt an i fremtiden. Evt. kan der laves en ”redaktion” på 2-3 personer, der kan bistå Jørgen i arbejdet.
 
3: Baunebjerg-projektet: Der er bestilt 2.000 stk. flyers, der skal uddeles, når projektet kommer i avisen. Vi vil spørge Lokalnyts omdelere, om de vil gå en extra gang med flyers. Måske nogle samtidig vil ”stemme dørklokker”, så vi kan hjælpe folk med at stemme. 2 personer har henvendt sig til at gå rundt med en computer og hjælpe folk med at stemme. Vi vil spørge Rikke (hallen) om hun kan hjælpe de folk, der kommer i hallen, med at stemme. Rikke (på skolen) sætter projektet på intra, både i Svanninge og i Horne. Vi skal også være i Millinge Brugs, evt. torsdag og fredag, hvor vi kan stå og hjælpe folk med at stemme.
 
4: Kløverstierne: Susanne og Heine arbejder intens med at planlægge de 4 stier og få lodsejernes tilladelse til at gå over deres jorder. Der skal søges midler fra Friluftsrådet og tipsmidlerne inden 1. november. Budgettet er på ca. 100.000. Der kan også på ruterne blive brug for de bænke, pensionistforeningen er så gode til at få lavet.
 
5. Møde med Fynsland d. 29.10. Susanne deltager. Niels Erik undersøger, om han kan deltage. De tilmelder selv til Jens Peter.
 
6. Karl Ejner snakker med Thorkild Hoffmann om kunst v/Stævnegården.
 
Lise Duus har planer om at lave museum i det gamle bageri og afholder d. 19. nov. generalforsamling til etablering af ”Millinge Museums støtteforening”.

 

  
Referat fra lokalrådsmøde d. 30.11.2015 i hallen 

Til stede: Karl Ejnar – Susanne – Niels Erik – Henning B - Jørgen & ref. Pusser
Afbud: Henning W 

1: Baunebjerg-projektet: Vi blev nr. 8 i afstemningen, men vi mener alle, at der er en fejl i optællingen. Vi har ikke kunne få oplysninger fra kommunen om optællingen, men Niels Erik vil snakke videre med folk fra kommunen for at se, om vi kan få nogle flere informationer. Det er dog begrænset, hvor meget energi, vi skal bruge på denne sag, vi kan jo ikke lave om på resultatet.

2: Kløverstierne kører på skinner, men der er stadig et kæmpe arbejde tilbage, og udvalget vil gerne have flere folk til at arbejde med projektet.
 Vi har fået tilsagn om 25.000 kr fra kommunen – 25.000 kr. fra Friluftsrådet og 50.000 kr. andre midler.
Der satses på indvielse i maj 2016

3: Lokalnyt: Rikke L. har tilbudt sin hjælp, så Bygebjerg kan trække på hende, hvis han mangler hjælp til skrivearbejdet.

4: Vi var repræsenteret til afsked med Annemette på skolen. Den nye leder er en Sanne Flittner Nielsen, og hun starter 1.1.2016.

5: Karl Ejnar og hans ”team” er klar til at lave 5 bænke i løbet af vinteren, Steensgaard sponserer.

6: Karl Ejnar har snakket med vor lokale kunstner Thorkild Hoffmann om et kunstværk placeret v/Stævnegaarden. Thorkild kigger på sagen.

7: Næste møde mandag d. 18.1.2016 kl. 19.00 i hallen.

 
Lokalrådsmøde i hallen d. 25.8.2015

Afbud fra: K.E. – N.E. – H.W.

1: orientering fra Susanne fra Fynsland, hvor en masse emner blev debatteret, forsikring, byforskønnelse, branding af kommunen, velkomstbrev, ansættelse af Bjarne B. fra Ny Stenderup, borgerbudget med ansøgning 2. okt. m.m. ønskes uddybende forklaring til nogle af emnerne, kontaktes Susanne.

2: Udvikling omkring kunstgræsbanen: Søren Strandgaard er kommet med i arbejdet. Han sørger for tegninger af området og indtegner aktiviteterne, så vi har noget konkret, når vi skal søge midler. Vi skal have projektet så meget klar, at vi kan søge kommunen om penge af de 500.000, der er afsat i borgerbudgettet. Næste møde er d. 9.9.

3: Kløverstien er en ny tilføjelse til udviklingen omkring kunstgræsbanen. Stierne er 2,5 – 5 – 7,5 og 10 km lange, alle med udgangspunkt ved kunstgræsbanen. Susanne står for planlægningen sammen med Heine Maibom og Jan Bendtsen. Planen skal hurtigt være færdig, så vi kan få 25.000 kr. fra Friluftrådet og også penge fra kommunen.

4: Vi vil forskønne området ved Stævnegården med en skulptur af Moseholm (ved siden af Karl Ejnars bænk). Susanne spørger vejafdelingen om lov til opsætning. Herefter søger vi midler – vi snakker ca. 350.000 kr.

5:Kastanielund. Her spøger Erling Olsens afslag af trafik på ”hans” vej op til FFV’s arealer bag Kastanielund stadig. N.E. undersøger, hvad der er tinglyst i forbindelse med handlen. FFV vil gerne etablere en parkeringsplads på arealet og renovere taget på det 2 sheltere.

6: Lokalnyts redaktør begynder at tænke på pension, så vi skal finde en afløser – måske kan vi sætte en annonce i Lokalnyt?– vi må da kunne få den til billige penge.

7: Høstfestival. ”andeløbet” er blevet til et både-løb d. 5.9. med start kl. 14.00. 3 præmier, 400 kr, 100 kr og 100 kr. N.E. sælger ”både” a´ 20 kr. ved Brugsen hele formiddagen.

8: Kajakklubben i Jordløse holder til i Faldsled. Vi vil få idrætsforeningen til at kontakte dem med henblik på et samarbejde.

9: Næste møde onsdag d.23.9.2015 kl. 19.00 i Svanningehallen.
Referat fra lokalrådsmøde d. 24.6.2015 /i Svanningehallen

Mødt var Susanne J, Karl Ejnar, Jørgen B., Henning B., Niels Erik, ref. Pusser.   

Afbud fra Brian maler & Henning W   

1 - Susanne Stald var inviteret til at orientere os om fibernet i området. Her mangler 216 private og 62 erhverv at få fibernet.

55 % skal tilmeldes for at projektet sættes i gang. Pris 3000 kr., hvis selskabet skal grave helt ind til huset, 2000 kr., for en ”grav selv” løsning, og man er klar til at gå i gang efterår 2016.

Medlemsabonnement 179,-/md. for de første 6 md., derefter 279/md.

Vi hører fra Susanne, hvornår vi må lægge det ud på vores medier.

2 - Susanne J. orienterede om vores nye logo, og alle godkendte det. Flot arbejde. Susanne foreslog endvidere, at markere det gamle bystævne i Svanninge med nogle figurer fra Moseholm. Vi skal mødes med Kjeld Moseholm, og undertegnede aftaler et mødetidspunkt med ham.

3 - K.E. har fået en henvendelse fra en borger om, at der kørers for hurtig gennem Millinge. Karl Ejnar taler videre med vedkommende. Vi mener at fartkontrollen er der så ofte, at det kan regulere farten. – K.E. tager kontakt til Niels Murer ang. bænkene. De skal sættes op nu – ellers må Hardy tage over.

4 - Jørgen B. har snakket med Bækkelund om beboerne i ”det sorte hus”. Beboerne er rejst, og nye skal ind.

5 - Vores kasserer har modtaget 10.550,- kr fra Kommunen. Pengene bliver hurtigt brugt til Lokalnyt, blomstrende landsby m.m. Henning B. syntes det var et godt møde med planudvalget i Faldsled. Der blev debatteret i stor stil, og mange var mødt frem.

 6 - flygtningefamilier flytter ind i ældreboliger i Faldsled. Vi skal byde dem velkommen, og N.E., Susanne Munkesø (formand for beboerforeningen) samt Orla Brugs er 1. udsendte gruppe. Vi følger herefter udviklingen for familierne, og ser om der skal sættes ind med flere besøg, evt. af faldsledbeboere.

7 - Vedr. gadekær: undertegnede kontakter Lisbeth Østergaard om oprensning.

8 - Vi skal lave et link fra vores hjemmeside til Høstfestivallens hjemmeside.

9 - Skater-/legepladsgruppen mødes d. 13.8. og her får vi indtegnet aktiviteternes placering  på et kort. Susanne J skaffer en adresse på en, som kan hjælpe med fondsøgning.

10 - Brian Maler ønsker at træde ud af lokalrådet. Han flytter til Sjælland. Det er selvfølgelig ok og bliver officielt, når han rejser. Vi har ingen suppleant.

Næste møde: tirsdag d. 25. august kl. 19.00 i Svanningehallen.                                                                                                                                                                                                        Ref.Pusser

 

 
Referat fra lokalrådsmøde d. 6.5.2015 (i Svanningehallen)

         Afbud Henning Bahl, Brian Maler 

Mandag d. 11.5. kl 10 kører Karl Ejnar, Hardy og Pusser rundt og inspicerer stederne, hvor pensionistbænkene skal opsættes og snakker med de folk, der bliver ”naboer” til bænkene.

Sct. Hans bål bliver afholdt på FFV´s arealer bag Kastanielund i Svanninge. Det er helt og holdent Svanninge Jagtforening, der sørger for arrangementet. Jesper Vagn undersøger for os adgangsforholdene til shelterne – om man må gå eller køre.

Affaldsindsamlingen gik ok – men vi håber flere vil melde sig til næste år.

Der udkommer d. 22.5. en ny bog om syrenhegn

Høstfestival-ideen ”andeløb med nummererede ænder” har været igennem en 4-timers prøvesejlads. Der skal endnu en sejlads til, inden vi overgiver projektet til høstfestivallen.

Til Bygebjerg: du arbejder med at ændre deadline for næste nummer af Lokalnyt. Husk at snakke med præsten først og giv undertegnede besked, så den reminder, der udsendes, har de rette datoer. Kontakt Tallerkengalleriet ang. deres nye tiltag. Kontakt ”stjernekikkeren” hen imod aften.

 En gå-rute etableres på Steensgaards jorder. Den vises frem d. 14.5. kl 11.00 - alle er velkomne

Susanne fremkom med sin bekymring for, om der vil blive opsat 150 m høje vindmøller på Lillemarken. Niels Erik vil snakke med Jesper Vagn om dette emne.

Endnu en bekymring er ”det sorte hus” overfor skolen. Bygebjerg undersøger, hvem der bor der nu, og vi tager det op på næste møde.

Brian maler har informeret os om en historie med en mor (tilflytter), som skulle bruge en vuggestueplads, men i stedet blev henvist til dagpleje i Håstrup. Niels Erik undersøger sammenhængen i historien.

D.27.5. kl. 16.30 – 18.00 har vi møde med kommunens planudvalg. Mødet afholdes i Faldsled gamle Skole. Undertegnede har skrevet til Anne Møllegård om, hvad udvalget ønsker at få ud af mødet. Vil I høre om vores aktiveter?? Vil I høre om vor udvikling??Vil I høre kritik?? Vil I kun høre vore spørgsmål til jer?? Så tilrettelægger vi ud fra dette svar.

Næste møde 27.5. kl. 16.30, Faldsled gamle Skole

Næste ordinære lokalrådsmøde d. 17. juni kl. 19.00 i Svanningehallen
 

Ref. Pusser
 
Referat fra lokalrådsmøde d. 26.3.2015. afholdt i folkemindesamlingen

Afbud: Henning B – Henning W – Brian

Mødt: Karl Ejnar – Jørgen B – Niels Erik – Susanne – ref. Pusser 

1 Sidste referat blev gennemgået:

Status på bænkeprojekt: Bænkene laves lørdag d 18. april. K.E. og Pusser kører rundt til opsætningsstederne og får snakket med de berørte beboere.

 Energilandsby: Susanne skriver om det til Lokalnyt, til hjemmesiden og facebook.

 Susanne snakker med kommunen om en form for fartdæmpning ved kirkerne i forbindelse med begravelser. 

2: Affaldsplan: Flytning af genbrugsplads er til stor gene for de omkringboende på Assensvej. Vi vil gerne støtte beboerne og sender et høringssvar til kommunen. Susanne udformer svaret. 

3: Oprydning i grøftekanter: Vi har tilmeldt os til affaldsindsamling gennem DN. Koordinatorer er Jørgen Bygebjerg og Orla Brugs og datoen er 19.-4. 

4: Høstfestival: Vi laver et ”andespil” – en konkurrence, hvor vi sætter nummererede gummiænder i bækken, og de sejler en bestemt strækning. Prøvesejlads d. 25. april. Man skal så kunne spille på, hvilket nummer, der vinder. Konkurrencen sørger høst-udvalget for. 

5: Vi har fået henvendelse fra jagtforeningen, at de gerne vil have vores ”tilladelse” til at lave et Sct. Hans bål. Vi foreslår dem den sædvanlige plads bag Kastaniely – og så kan de bare gå i gang. Susanne giver dem vores svar. 

6: Næste møde 6. Maj kl. 19.00 – 20.30 i Svanningehallen
 
Referat af møde i lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge den 8. januar 2015 

Deltagere: Niels Erik Jensen, Henning Bahl, Jørgen Bygebjerg, Karl Ejner Pedersen, Susanne Jervelund(ref.)

Afbud fra Pusser Hansen, Brian Maler, Henning Wiesinger 

1: 20 minutter med Hanne fra foreningen ”Sind” – aflyst.

2: Bordet rundt.

Karl Ejner:

Bænke. Der er materiale til 4- 5 bænke som forventes opsat forskellige steder i løbet af foråret. Niels (murer) Nielsen har påtaget sig at være projektleder, med første møde den 15. januar. Der er brug for 3-5 personer til arbjedet, som forventes fundet gennem pensionistforeningen.
Der nedsættes et lille udvalg til at udpege placeringen, hvor der er 9 potentielle steder p.t.
Det undersøges om der skal indhentes tilladelser far kommunen til opsætningen af bænke inden opsætning. 

Susanne:

Der arbejdes fortsat med websiden –samt facebook- sider e på vej.

Enerigtig landsby – arrangement planlægges til den 4. februar 2015. 6 boligejere har meldt sig til energitjek af bolig. Niels Erik finder ud af lokale, første prioritet er Svanninge Skole, mens Faldsled Gl. Skole er anden prioritet.

Trafikproblemer med hastighed ved kirkerne – det undersøges hvordan problemer ved bisættelser m.v. løses andre steder ved kirker, med henblik på sænkning af hastighed ved hhv. Faldsled og Svanninge Kirke.

Affaldsindsamling i april. Lokalrådet forsøger at medvirke til at arrangere større indsamling i 2015 sammen med DN. Susanne kontakter Jørgen E. Hansen for at aftale nærmere. 

Helnæs Bugt – projektet. Det undersøges om vi kan sætte lidt gang i projektet, ved at få lavet en samling film med historier fra området. Susanne kontakter Jens Peter Jacobsen for at høre om mulig støtte. TV2 Fyn kontaktes for forhøre om de evt. er interesseret. Lokalrådet i Jordløse kontaktes for nærmere aftaler. 

Henning Bahl.

Trafkproblemer. Møde med kommunen, gav det resultat at der ikke er interesser for / mulighed fro at få ændret på belægning på Assensvej. Derimod er der interesse for at se på trafiksikkerhed.

Det blå støttepunkt på Faldsled Havn. Der er allerede etableret blå støttepunk ter ved Havnebadet i Faaborg samt ved lejskole ved Millinge Klint, så der er ikke interesse for endnu et ved havnen.  

Jørgen Bygebjerg:

Alsbroen og vejføring på land. Jørgen har talt med Erling Bonnesen, som er enig i det synspunkt at vejføringen skal gå nord om Faaborg med retning mod Ringe/ Kværndrup.

Punkt på næste lokalrådsmøde er derfor Alsbro og anbefaling til vejføring.  

Møde med ejendomsmægler. Jørgen og Niels Erik har møde med EDC mandag den 12. januar 2015. 

3. Lokalnyt / energihuse.

Indlæg om energiarrangement nåede ikke at komme med i LokalNyt, men der er sørget for omtale andre steder. Herunder i UgeAvisen Faaborg, Fyns Stiftstidende m.v. 

4. Møde med Anne Møllegards udvalg:

Punkt på næste lokalrådsmøde er forslag til punkter til dagsorden.  Niels Erik og Pusser laver udkast til dagsorden til mødet. 

5. Evt.

Niels Erik er blevet kontaktet af Flemming Mogensen fra Faaborg- Midtfyn Kommune, angående vores henvendelse. Kommunen vil svare senere.  

Niels Erik har kontakt til Dronecentret, som er interesseret i at optage film fra området. Henning Bahl kontakter Dronecentret, for at drøfte optagelser m.v.  

Blomstrende Landsby – Susanne har overdraget projektet til Annita Svendsen, som arbejder videre med projektet.  

6. Næste møde.

Torsdag de 26. februar 2015 kl. 19 – 21 i folkemindesamlingens lokale. 

Referent

Susanne Jervelund

9. januar 2015