Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Bevar Svanninge Skole

Bevar Svanninge Skole

CEPOS har udgivet en rapport om kommunernes foreløbige erfaringer med skolelukninger. Foreløbig er der intet, der tyder på at der opnås de ønskede og lovede økonomiske besparelser.
 
Det tyder således på, at det ikke altid er størrelse, men derimod snarere en solid forældremæssig opbakning, dygtige lærere, en øget frihed til skolerne i planlægningen af undervisningen samt et økonomisk incitament, der har betydning for skolers præstationer, siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.
 
 
Lokalrådet bakkede op om bevarelse af Svanninge Skole
 
Vi har indsamlet 574 underskrifter blandt folk, som synes, vi skal bevare Svanninge Skole.
Når vi bevarer skolen, har vi samtidig mulighed for at bevare vores brugs, vores hal/idrætsforening, kulturhuset og dermed give gode forhold for vores erhvervsliv.

Vi har mulighed for at trække tilflyttere hertil med henvisning til de gode
forhold, vi har her i området.

De mange underskrifter samt andet relevant materiale blev afleveret til
borgmester Chr. Thygesen, Jan Valbak og Anne Møllegaard, som alle lovede at bruge det som godnat-læsning, og have det in mente, når de den 20.9. 2014 skal tage stilling til budgettet.

Hilsen lokalrådet
 

Læs nedenstående brev, der blev afleveret til borgmesteren sammen med underskrifterne

 
Til Faaborg Midtfyn Kommune d. 10.9.2014

Vi (lokalrådet i Faldsled-Millinge-Svanninge) har forhørt os blandt beboere her i området, om deres holdning til lukning af Svanninge Skole.

Det er der på 14 dage kommet disse vedlagte lister ud af – og havde vi tiden til det, var der selvfølgelig endnu flere underskrifter. (antal: 574 stk.)

Med hensyn til skolen, er det vor klare opfattelse, at hvis vi får arbejdsro (læs: ingen trusler om lukning) i 6 år, vil vi med den aktivitet, der er i skolen og i området, kunne trække tilflyttere med børn hertil. Vores skole, børnehave og SFO er landets eneste DGI certificerede landsbyordning.

Men det vi i denne forbindelse også vil nævne, er den aktivitet, der er i vores område.

Aktiviteter, som ikke umiddelbart kan ses:

Svaneøglen
Jeg vedlægger et forslag til et projekt ”Svaneøglen”, som er et langsigtet projekt til udvikling af området fra Faldsled over Millinge, Svanninge til Gåsebjergsand i Svanninge Bakker. Svaneøglen består af mange små projekter, som til sidst skal danne en helhed og en sammenhæng mellem vores 3 landsbyer.

Legeplads
Et af disse delprojekter er en legeplads beliggende i forbindelse med vores
kunstgræsbane. Legepladsen skal indrettes, så den kan benyttes af alle aldersgrupper og den skal være tilgængelig for alle, der måske blot vil nyde deres madpakke i en skøn natur med en flot, flot udsigt. Vi vil etablere en beplantning i området, der tilgodeser både det menneskelige øje, men også sommerfugle, bier, fugle og andet liv i naturen.

Skaterbane og grafittevægge
Til de unge er endnu et projekt under opsejling: en skaterbane. Endnu er placeringen ikke fastlagt. Én mulighed er i forbindelse med legepladsen, men vi har de unge med i samarbejdet, så vi får deres ideer til, hvordan tingene kan laves. De har også en idé om, at der i forbindelse med skaterbanen skal opsættes vægge til lovlig graffiti.

Blomstrende landsby
Vi arbejder med ”blomstrende landsby”, som også sætter fokus på mange områder inden for aktiviteter i nærområdet, tilflytter, handel med ejendomme, idrætsliv, ja kort sagt alle de områder, der handler om at udvikle vores egn i en positiv retning.

Syren-Sydfyn
Vi er igangsættere af projektet ”Syrensydfyn”, som handler om værdiskabelse af syrenhegn i vores område. Det er en god attraktion til at tiltrække turister, og selvfølgelig kønt for os fastboende at se på.

Sikker cykelvej
Sikker cykelvej er et projekt, som er rigtig godt undervejs. Kommunens vejafdeling er godt i gang med at udvide vejbanen fra Millinge til Faaborg, busskuret er flyttet fra Kirkegyden til Lindegårdsvej, og nu mangler vi kun nogle penge til færdiggørelsen af parkeringspladsen ved Svanningehallen. Den bliver indrettet så den er mere sikker at færdes på, både for cyklister og gående.

Events i lokalområdet
I løbet af året er der mange lokale events i området, Havnefest, Revy og ”Jul i Faldsled”, Dilettant og Fugleskydning i Svanninge, Sankt Hans, Høstfestival, etc. etc.

I sidste ende munder vore anstrengelser ud i, at vi gør vores tre landsbyer mere attraktive at bo i, både for os, der bor her og for kommende tilflyttere. Vi vil gerne have tilflyttere både fra Jylland og Sjælland, og det har vi kun mulighed for, hvis vi har uddannelsesmuligheder og aktiviteter i nærområdet.

Vi håber, denne henvendelse vil få jer politikere til at tænke jer rigtig godt om, når I skal snakke ”besparelser”.

Med venlig hilsen
 
FMS-lokalråd, Pusser

Tlf. 62 68 11 22 
skovlyplantage@jubii.dk

www.faldsled-millinge-svanninge.dk 
 
 
Tidligere aktiviteter i forbindelse med projekt Bevar Svanninge Skole
225 personer mødte op ved Orla´s Brugs og gik - med 3 gravemaskiner i spidsen - til møde på Svanninge Skole.
Politikere, skolefolk og lokalrådsmedlemmer sad i panelet, og der var en yderst livlig debat.
Læs mere på fyens.dk
 
 
Læserbrev i FAA 11.7.2014: 

Sagligt debatmøde om skolerne.  

Jakob Holm behøver ikke at være chokeret over tonen på avisens udmærkede debatmøde på Svanninge Skole, for de fleste indlæg var præget af stor saglighed og konstruktive ideer.
 
Hvis nogen borgere er på vagt overfor hr. Holm, skyldes det mange års erfaring med, at man ikke helt kan stole på ham fra lokal side, idet han skifter standpunkt hele tiden.
 
Et godt eksempel ses, når han siger " Jeg er ikke kommet med den hensigt at lukke skoler" og så i samme åndedrag foreslår mindst 2 skoler nedlagt.
 
Sådan spiller klaveret ikke, hvis man er seriøs, og både Svanninge og Horne Skoler er for vigtige og værdifulde til ikke at blive bevaret.
 
Man kan ikke over for en landsbyskole have økonomi som eneste parameter, hvilket ses både i Svendborg og Assens Kommuner, hvor man loyalt har støttet landsbysamfundene i denne valgperiode i sådanne sager.
 
Når en skole både pædagogisk er på højt plan og med sund økonomi, har man pligt til at støtte den mest muligt.
 
At gøre Sundskolen til eneste overbygningsskole her er også rent vanvid, en hel skolefabrik, men i stedet kunne man selvfølgelig fjerne 0. - 6. klasse fra Toftegårdsskolen og fordele dem mellem Horne og Svanninge - det er i alt fald ikke mere outreret end Jakob Holms påfund.
 
af Bruno Clausen
Flægmosevej 1, Svanninge