Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Blomstrende Landsby

Blomstrende Landsby

Lokalrådet for Faldsled-Millinge-Svanninge har siden 2013 arbejdet med projektet "Blomsternde Landsby".

Det er en metode til udvikling af et lokalområde, som Landdistrikternes Fællesråd står for.

Meningen er at landsbyer gennem en proces med opnåelse af op til 5 "blomster" eller niveauer, får et bedre grundlag for fremtdig udvikling.

Første blomst drejer sig at kortlægge egne ressourcer og netværksmuligheder.

Vi har gennem LokalNyt udsendt et spørgeskema til alle husstande, og er nu ved at overveje hvordan vi skal komme videre i processen med at få udarbejdet den første rapport for vores område.

Læs mere om Blomstrende Landsby