Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Energirigtig landsby

Energirigtig landsby

Gør din bolig mere energirigtig - energidag den 4. februar 2015

I lokalområdet Faldsled-Millinge og Svanninge er der ligesom alle andre steder, mange ældre huse bygget før der rigtig var tænkt på isolering, energibesparelser og moderne byggekrav. Det kan være dejligt at bo i et gammelt hus, men fremtidsudsigterne for de uisolerede boliger indbefatter også stigende omkostninger til opvarmning.

Hvordan kommer man i gang med et gøre boligen mere energirigtig? Det kan være en uoverskuelig opgave, og derfor tøver mange med at gå i gang med det.

Lokalrådet vil gerne gøre noget for at sætte fokus på isolering og energiforbruget i boligerne i vores område. Derfor inviterer vi alle til at deltage i et aftenmøde onsdag den 4. februar 2015 med fokus på de lokale muligheder. Her kan man få oplysning om og inspiration til, hvordan boliger og landsbyer kan blive mere energirigtige.

Dagen vil forløbe sådan, at en energikonsulent om eftermiddagen besøger 3 – 5 boliger i lokalområdet. Der gennemføreres et gratis og mundtlig energitjek af boligerne og om aftenen gives inspiration til energimodernisering af de enkelte boliger, med udgangspunkt i eftermiddagens gennemgåede boliger.

Energigennemgangen af boligerne og mødet om aftenen arrangeres i samarbejde med Grøn Erhvervsvækst og Faaborg-Midtfyn Kommune, og det er gratis at deltage. Der vil komme yderligere information om arrangementet i januar 2015

Yderligere information: Susanne Jervelund, tlf: 21 73 67 18 eller mail jervelund@gmail.com