Lokalrådet / Lokalrådet / Fjernvarme

Fjernvarme

Der er mange boliger i vores område, som opvarmes med naturgas, oliefyr eller træpillefyr. Kun få har fjernvarme.
Det vil en gruppe under lokalrådet gerne være med til ændre på, og der arbejdes med at finde alternative opvarmningsmulihgheder for boliger i lokalområdet.
 
Der blev holdt møde om mulighed for fjernvarme i Faldsled, Millinge og Svanninge i Svanningehallen tirsdag den 22. august 2023 kl. 19 - 21.
 
På mødet blev der orienteret om undersøgelsesprojektet, som gennemføres af FFV og Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
 Der er frem til den 20. september 2023 mulighed for at tilkendegive om man ønsker fjernvarme - yilkendegivelsen er gratis og uforpligtende. Hvis der er tilstrækkelig lokal interesse, udarbejdes nyt projekt og der orienteres på nyt møde i november 2023.
 
Fjernvarme tilkendegivelse 2023
 
 
Kontaktperson er Niels Erik Jensen, telefon: 52 39 28 00
Mail: fms.fjernvarme@gmail.com
 
 
 
 
Andre sider om lokale varmeprojekter: