Det sker / Friluftsrådet støtter projekt

Friluftsrådet støtter projekt

Friluftsrådet støtter det nye natur- og aktivitetsområde Baunebjerg samt Kløversti, Svanninge.

Lokalråd, skole og idrætsforening i Faldsled/Millinge/Svanninge er i fællesskab ved at planlægge et kæmpe aktivitetsområde ved kunstgræsbanen i Svanninge.

Aktivitetsområde for alle
Formålet er at give børn, unge og ældre et sted, hvor de kan udfolde sig fysisk – et sted, hvor de kan hygge sig, slappe af og mødes med familie og venner.

Her bliver plads til refleksion og til fysisk udfoldelse.
 
Udefrakommende er også hjertelig velkommen. Pladsen er for alle.

Skaterbane og løbestier
Stedet skal rumme rundboldboldbane, beachvolley, Crossfit, legeplads til store og små, madpakkehus, vandhuller/søer, borde/bænke, en trampesti rundt på hele området samt skaterbane.

Parkeringspladsen ved kunstgræsbanen udvides og danner startsted for en ”kløversti”.

Kløverstien er et firstrenget stisystem, som består af stier på henholdsvis 2,5 – 5,0 – 7,5 og 10,0 km.

Ruterne er planlagt, men skal godkendes af Friluftsrådet. Når det er sket – og når vi har penge nok! - starter etableringen.
 
Vi håber, indvielsen kan ske i forbindelse med fugleskydningen i uge 24, 2016.

Friluftsrådet støtter projektet økonomisk
Til disse to projekter søger vi selvfølgelig en masse fonde. Vi har fået tilsagn fra Friluftsrådet om 165.000 kr. til Baunebjerg og 28.500 kr. til Kløverstien samt 33.000 kr. fra udlodningsmidler til friluftsliv.

Vi er nået et stort skridt med pengene fra Friluftsrådet og udlodningsmidler, og vi håber og tror på støtte og opbakning fra andre fonde, kommunen og lokalbefolkningen – både med penge og – især – med frivilligt arbejde, når vi når til det.

Med venlig hilsen
på vegne af lokalrådet
Pusser