Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Gadekæret i Svanninge

Gadekæret i Svanninge

Der er etableret et udvalg bestående af Erik Pedersen, Helmer Eriksen, Knud Hermann, en unavngiven person samt Niels Erik Jensen.
 
Udvalget skal varetage gadekærets interesser, samt indkalde lokalbefolkningen, når gadekæret evt. skal oprenses.
 
Alt sammen træder i kraft, når kommunen har oprenset gadekæret 1. gang.