Lokalrådet / Lokalrådet / Landsbyudviklingsplan 2022

Landsbyudviklingsplan 2022

Landsbyudviklingsplan for Faldsled, Millinge og Svanninge
 
 
Kom! Vær med den 20. april 2022. Fælles eksperimentworkshop: 100-dages forløb i Faldsled, Millinge og Svanninge i foråret 2022
 
Dato: 20. april 2022
Tid: kl. 17.30-20.30
Sted: Svanninge Sognegård, Kirkegyden 3, 5642 Milinge
Tilmelding: torben.faldsled@gmail.com
Tilmeldingsfrist: 15. april 2022
Kontaktperson: Torben Søndergaard
 
LUP plakat udkast 02.2022
 
 
Fælles eksperimentworkshop: 100-dages forløb i Faldsled, Millinge og Svanninge i foråret 2022

Faldsled, Millinge og Svanninge er udvalgt til et landsbyudviklingsforløb i 2022 i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, Ryslinge, Fynsland og konsulentvirksomheden Resonans.

Formålet med forløbet er at udvikle en strategisk landsbyplan og undervejs styrke fællesskabet i landsbyområdet Falsled, Millinge og Svanninge. Vejen dertil er mange fælles dialoger, ideudvikling og afprøvning af hverdagseksperimenter. Det vil vi i styregruppen meget gerne invitere dig, dine venner og din familie med til!

Vi har i styregruppen i løbet af vinteren været i gang med dialogen med mange borgere, virksomheder og foreninger i vores fælles landsbyområde, som alle har givet input til vores fælles vision og 6 temaspor som du ser på modsatte side af denne invitation.

Nu er det tid til at vi sammen får liv i visionen og temasporene og sætter handlinger i gang på den korte bane.

På workshoppen d. 20. april 2022, vil partner Nanna Hebsgaard fra Resonans facilitere en innovativ udviklingsproces, hvor vi kommer til at:

- Skabe mange ideer til, hvordan de 6 strategiske temaspor kan blive til virkelighed i Faldsled, Millinge og Svanninge
- Udvælge ideer ud til konkrete hverdagseksperimenter
- Planlægge hverdagseksperimenter, hvor vi tænker stort og starter småt
- Aftale hvem der gør hvad for at komme i gang med eksperimenterne over 100 dage i april-maj-juni 2021.

Derfor håber vi, at vi kan samle mange deltagere i Svannige Sognegaard kl. 17.30-20.30. Der vil blive serveret en sandwich, drikkevarer, kaffe, mm. undervejs.

Tilmelding; Torben Søndergaard, torben.faldsled@gmail.com senest den 15. april 2022.

Skriv også hvilke af de 6 temaspor, du umiddelbart har mest energi i – du kan ændre dit valg på workshoppen.

Tilmeldingsfrist: 15. april 2022

Dato: 20. april 2022
Tid: kl. 17.30-20.30
Sted: Svanninge Sognegård, Kirkegyden 3, 5642 Milinge
Tilmelding: torben.faldsled@gmail.com
Kontaktperson: Torben Søndergaard

 
 
 
LUP 2022
Arbejdet med landsbyudviklingsplanen, kaldet LUP 2022 er ved at gå i gang.
 
Lokalrådet har nedsat en styregruppe, som skal stå for LUP-processen:
 
Henning Bahl - henningbahl@mail.dk
Line Norre - linenorre@hotmail.com
Luca Truc - luca@truc.dk
Torben Søndergård - torben.faldsled@gmail.com
Susanne Jervelund - jervelund@gmail.com
 
Styregruppen vil kontakte lokale aktører for en dialog om vision og udviklingsmål for vores lokalområde. Men alle interessserede er også meget velkommen til at kontakte styregruppen. Måske har du/I input til vision eller spændende tanker om udvikling og projekter i Faldsled, Millinge eller Svanninge.
 
Vi går ud fra følgende:
 
VISIONER FOR VORES LANDSBY

LANDSBYPLAN 2022


Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge ønsker med deltagelse i projektet at:

1. Styrke lokalområdets fortælling, hvor lokale stedbundne ressourcer bringes i spil som udgangspunkt for drømme, ambitioner og udviklingsmål
2. Styrke lokalområdet i strategiske og mere langsigtede udviklingsmål, herunder en fælles fortælling og retning for de forskellige landsbyer, som lokalområdet består af.
3. Understøtte lokalområdet i de aktiviteter de allerede arbejder med i en strategisk kontekst, herunder etablerede friluftsaktiviteter og kommende planer
4. Bidrage til samskabelse mellem lokalområdet og kommunen om visioner og udviklingsspor. Der er behov for at have en fælles retning og vision for udvikling hos hhv. kommune og lokalområde.
5. Lokalrådet har arbejdet med en udviklingsplan for området, men der er brug for bistand til at udforme en egentlig landsbyplan.


Visionstanker og styrker


• Hvad drømmer vi om for vores landsbyområde?

• Hvad er det for en forandring vi ønsker at se?

• Hvad er vores lokale styrker?

• Hvad er vi særligt stolte over?

• Hvilke udfordringer skal vi være opmærksomme på?