Lokalrådet / Lokalrådet / Landsbyudviklingsplan 2022

Landsbyudviklingsplan 2022

LUP 2022
Arbejdet med landsbyudviklingsplanen, kaldet LUP 2022 er ved at gå i gang.
 
Lokalrådet har nedsat en styregruppe, som skal stå for LUP-processen:
 
Henning Bahl - henningbahl@mail.dk
Line Norre - linenorre@hotmail.com
Luca Truc - luca@truc.dk
Torben Søndergård - torben.faldsled@gmail.com
Susanne Jervelund - jervelund@gmail.com
 
Styregruppen vil kontakte lokale aktører for en dialog om vision og udviklingsmål for vores lokalområde. Men alle interessserede er også meget velkommen til at kontakte styregruppen. Måske har du/I input til vision eller spændende tanker om udvikling og projekter i Faldsled, Millinge eller Svanninge.
 
Vi går ud fra følgende:
 
VISIONER FOR VORES LANDSBY

LANDSBYPLAN 2022


Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge ønsker med deltagelse i projektet at:

1. Styrke lokalområdets fortælling, hvor lokale stedbundne ressourcer bringes i spil som udgangspunkt for drømme, ambitioner og udviklingsmål
2. Styrke lokalområdet i strategiske og mere langsigtede udviklingsmål, herunder en fælles fortælling og retning for de forskellige landsbyer, som lokalområdet består af.
3. Understøtte lokalområdet i de aktiviteter de allerede arbejder med i en strategisk kontekst, herunder etablerede friluftsaktiviteter og kommende planer
4. Bidrage til samskabelse mellem lokalområdet og kommunen om visioner og udviklingsspor. Der er behov for at have en fælles retning og vision for udvikling hos hhv. kommune og lokalområde.
5. Lokalrådet har arbejdet med en udviklingsplan for området, men der er brug for bistand til at udforme en egentlig landsbyplan.


Visionstanker og styrker


• Hvad drømmer vi om for vores landsbyområde?

• Hvad er det for en forandring vi ønsker at se?

• Hvad er vores lokale styrker?

• Hvad er vi særligt stolte over?

• Hvilke udfordringer skal vi være opmærksomme på?