Lokalrådet / LokalNyt

LokalNyt

Det lokale blad hedder LokalNyt of udgives 4 gange år året.
LokalNyt uddeles til alle husstande og kan også hentes i dagli'brugsen i Millinge.
 
LokalNyt udgives af Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svannninge, som her nedsat en redaktionsgruppe til at stå for bladet.