Lokalrådet / Lokalrådet

Lokalrådet

Lokalrådet for Faldsled-Millinge-Svanninge har til formål at fremme beboernes ønske om øget medbestemmelse og medansvar for rammerne om livet i Faldsled, Millinge og Svanninge.

Dette sker ved at fremme samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, politikere og myndigheder.
 
Fynsland
I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 21 lokalråd. De er organiseret under paraplyorganisationen Fynsland, som har til opgave at skabe rammer for udvikling i lokalsamfundene i kommunen.

Fynsland skal være en koordinerende og ídéskabende sparringspart for såvel lokalråd som Kommune.

Det betyder, at Fynsland arbejder med en række konkrete projekter blandt andet markedsføring af lokalsamfund og klimalandsbyer, men også engagererer sig i debatten med kommunen omkring kommuneplan, udviklingsstrategi og borgerinvolvering.
Lokalområdet Faldsled, Millinge og Svanninge dækker det gamle Svanninge Sogn.