OmForeløbigt skriv om projektet om syrenhegn i egnen omkring Svanninge Bakker på Sydfyn. Der arbejdes løbende på projektet, dele er i gang - men har du idee til nye tiltag - eller vil du bidrage ?
Kontakt Susanne Jervelund, (21 73 67 18, jervelund@gmail.com)

Mål
Det er et mål
* at syren i området bevares og plejes så de fremstår som smukke blomstrende hegn i landskabet.
* at højne det lokale kendskab til historien om syrenhegn, herunder også kendskab til sorter og pleje.
* i blomstringstiden er der flere arrangementer, der tager udgangspunkt i syrener, såsom festival, kunstudstillinger, etc.

Formål:
Opmærksomhed omkring syrenhegn på Sydfyn – som er unik på verdensplan. Ikke noget andet sted kendes den samme plantning af syrener i hegn som her, og i den udbredelse! Der er al mulig grund til at bevare dette og bruge det aktivt i dag.

Formål at bevare syrenhegn, viden om syrenhegns historie og drift, bevare mulighed for landskabelig oplevelse – udvide turistsæson i lokalområdet, flere besøgende i maj/ juni, bedre kendskab til lokalområdets lokalhistorie,

Handlinger:

Kortlægning
Registrering af eksisterende syrenhegn
Placering (adresser/ vejnavn/matrikelnr.)
Mål (længde, bredde, højde p.t.)
Sort (blomsterbestemmes)
Tilstand (beskæringstilstand, væksttilstand, sygdom?)
Alder
Kulturhistoriske forhold
Lodsejerkontakt

Kortlægning af syrenhegn er indledt i forår/forsommer 2013 af Øhavsmuseet i Faaborg, som ved hjælp af frivillige registrerede hegn i Svanninge Sogn. Kortlægningen ønskes fortsat i øvrige sogne i de kommende år.
Læs mere på http://www.ohavsmuseet.dk/kalender/frivilligt-forskningsprojekt-sydfyns-syrenhegn

Fakta og andre oplysninger

Indsamling af data, historik om plantningen, funktion,
Syrens kulturhistorie, funktion, folklore, kunst, etc. leg
Indhentning af historisk materiale (Landsarkivet for Fyn, lokalhistoriske arkiver)
Personalhistorie om plantningen af syrenhegn omkring 1800 og frem, tyske forstfolk fra der medbragte syrenplanter- og de enkelte sorter som f.eks. ”Andenken an Ludvig Späth”

Historie om pleje af syrenhegn

Hans Møller:
"Syrenhegn er gamle, de har ”altid været der”. Da der blev brugt risbrænde til komfurerne brugte man at opdele syrenhegnene til en gård i syv dele, hvor hver del så blev nedskåret hvert 7. år. Det blev gjort om vinteren i januar februar måned. Risene blev afkortet i hånden med økse i passende stykker på 10- 15 cm og tørret i et brændeskur til risbrænde så de var klar til komfuret. Det var godt komfurbrændsel."

Syrencenter Sydfyn
Center der koordinerer aktiviteter om syrener
- Syrenfestival
o Guidede ture i maj –juni
o Kunstudstilling
o kursusaktivitet
- Syrenbutik
o Syrenplanter
o Bøger
o Billeder
o Diverse (kort, kalender, stof, porcelæn, etc.)
- Syrencafé
o Syrenis
o Kaffe med syrensirup
o Syrenkager
- Plejecenter
o Plejeplan for hegn
o Praktisk arbejde med pleje af hegn
o Styring af økonomiske forhold til lodsejere

Udarbejdelse af plejeplaner og lodsejerdialog
- nedskæring
- hensyn til kulturarvselementer (jord- og stendiger)
- tilskudsmuligheder
- afdækning af praktiske muligheder

Bog om syrener – en flot smuk bog
- syrener på sydfyn
o om de unikke sydfynske syrenhegn
- syrenens kulturhistorie
o hvor stammer de fra syrenerne?
o Hvem kom med dem?
o Hvem plantede dem?
o Hvem har passet dem i den 200 år ?
- historik om plantningen, brugen, driften
- hvor står vi i dag ? status - og hvad kan vi gøre ?
- Syrener i kunst
o Malerkunst
o litteratur
- opskrifter
- fotos

Film om syrener – levende historie
- syrener på sydfyn
o om de unikke sydfynske syrenhegn
- syrenens kulturhistorie
o hvor stammer de fra syrenerne?
o Hvem kom med dem?
o Hvem plantede dem?
o Hvem har passet dem i den 200 år ?
- historik om plantningen, brugen, driften
- hvor står vi i dag ? status - og hvad kan vi gøre ?
- Syrener i kunst
o Malerkunst
o litteratur
- opskrifter
- fotos

Syrenfestival - Aktiviteter
- guidede syrenture i maj/juni måned
- foldere med syrenruter
- App for en syrenrute
- Udstillinger af syrener (forskellige sorter)
- Blomsterudstilling med syrener (buketter, etc.)
- Foredrag om syrener, historie, pleje, etc. personhistorie
- kunstudstillinger med syrenmotiver (både historiske og aktuelle)
- gastronomi med syrener (is, saft, sirup, m.v.)
- planteskole med salg af syrenplanter (mange sorter)
- kåring af årets syrenhegn
- fotokonkurrence -årets syrenfoto
- plantning af årets nye syrenhegn
- kursus i blomstrebinding med syrener
- syrenplejekonference om den bedste pleje af syrenhegn, etc.
- flishuggerarrangement (moderne og gammeldags flishugning (julearrangement?)

Bogen og filmen er en del af projektet, registrering og kortlægning en andel del, ligesom plejeplaner (og hvordan ejere af hegn tilskyndes til at være med - økonomi + interesse) og afdækning af afledte aktiviteter er andre elementer. Der er jo både selve oplevelsen af de blomstrende syrener "in situ", dels syrener i kunsten og i gastronomien syrensirup, syrenis, m.v.), samt kosmetik. I vintertiden kunne man lave et flishuggerarrangement, hvor der både er demonstration af maskiner (gamle såvel som nye) samt hvordan det foregik pr. håndkraft.

Årets gang for SyrenSydfyn
Januar Pleje af syrenhegn
Februar Pleje af syrenhegn
Marts
April
Maj Syrenfestival - Guidede ture etc.
Juni Syrenfestival – Guidede ture etc.
Juli
August Materiale til skoler om syrener og invitation til plantning i oktober
September
Oktober Plantning af nye hegn – skolearrangement inden efterårsferien
November Planlægning af vinterens plejeopgaver
December Flishugger-arrangement i forbindelse med juleevent

26. november 2013 - Susanne Jervelund, tlf: 2173 6718 – mail: jervelund@gmail.com