Foreninger / Pensionistforening
 
Program for Danske Seniorer Svanninge 2022 i Svanninge Sognegård:
Madcafeen starter d. 23.2.2022 kl. 12.00 og fremdeles 2. og 4 onsdag i måneden.
Tilmelding senest mandag kl. 12 til Pusser på 21432314/62681122 el. skovlyplantage@jubii.dk
Torsdagsarrangementer er foreløbig besluttet til:
3. marts generalforsamling m kaffe og Orla Møller fortæller om alle hans oplevelser i Brugsen. 
Der er desuden underholdning v Svane-Enge koret. Det hele slutter med tre stk. snitter. kl. 14.00-17.00
17.3.2022 Fællessang med husets orkester
31.3.2022 Sammen om livet - om hvordan vi hjælper hinanden v Karin Ottesen FMK
21.4.2022 Spille- og sangeftermiddag m 4. klasse
Hvis andet ikke er angivet er det kl. 14-16.30
16.6.2022 Udflugt til Harndrup Humlemagasin
 
tilmelding Jørgen 24462378 el. Margit 40210812 senest onsdagen før.
 

Program for Danske Sniorer Svanninge 2021 i Sognegården:
 
 
 
Madcafeen er i gang fra d. 27.10.2021 og fortsætter herefter d. 2. og 4 onsdag i måneden.
 
Foredrag  2021 starter d. 7.10. og herefter hver 1. og 3. torsdag, hvis ikke andet er meddelt-
 
Torsdag d. 16.12. er der adventsjul i Sognegården, med Lucia optog, juletræ, æbleskiver, slik og kaffe.Det er gratiss at deltage.
 
Præsten læser en julehistorie for os
 
I 2022 starter pensioniståret igen d. 6.januar

Program for Danske seniorer Svanninge 2019 i Sognegården

I 7. november foredrag med Palle Jensen kl. 14.00
13. november madcafe – andesteg kl. 12.00
21. november foredrag m Bent j kl. 14.00
27. november madcafe kl. 12.00

5. december lysbilleder m Jørgen Rasmussen kl. 14.00
11. december madcafe kl. 12.00
19. december Lucia dag sammen med skolen kl. 14.00Program for Danske seniorer Svanninge 2020 i Sognegården

8 januar Mad cafe kl 12 Sognegaarden
16 januar generalforsamling danske Seniorer Svanninge Sognegaarden kl 14
22 januar madcafe kl. 12.00

6 februar Peder Thomsen New Zealand og Australien Lysbilleder kl. 14.00
12 februar Madcafe kl. 12.00
20 februar Jørgen Rasmusen Lysbilder fra Sri Lanka kl. 14.00
26 Februar Madcafe kl. 12.00

5 Marts Thorøhuse spillemænd kl. 14.00
11 Marts Madcafe kl. 12.00
12 Marts Dilletant kl. 18.00
19 Marts Forårs fest kl. 17.00
25 Marts Madcafe kl. 12.00

8. april Madcafe kl. 12.00
22 april Madcafe kl. 12.00

13 maj Madcafe kl. 12.00
27. maj Madcafe kl. 12.00

18. juni Udflugt

9. september Madcafe kl. 12.00
17 september Udflugt
23. september Madcafe kl. 12.00

8. oktober foredrag med Lene og Emil Sanderhoff kl. 14.00
14. oktober Madcafe kl. 12.00
22 oktober Foredrag: Ditte Limkilde om en turbulent barndom kl. 14.00
28. oktober Madcafe kl. 12.00

5. november Foredrag Jens Chr. Christiansen: fra dæksdreng til kaptajn–
11 november Madcafe kl. 12.00
19. november Foredrag Poul Weber: lysbilleder fra den transsibiriske jernbane
25 november Madcafe kl. 12.00

3. december Foredrag Jø. Storm: historier fra H C Andersens liv – kl. 14.00
9. december Madcafe kl. 12.00
17. december Adventsfest i Sognegården sammen med skolens Lucia børn -14.00
 
 
Ældrecafé i Sognegården 
Som en del af Danske Seniorer - Svanninge Pensionistforenings aktiviteter, har vi startet en madcafé op i Sognegården.
 
Formålet er at skabe et tilbud til ældre borgere, som har ønske om eller har behov for at indtage et måltid mad i selskab med andre.
 
Måltidet er en god dansk frisklavet ret, der varierer fra gang til gang og koster 50 kr. 
 
Der er spisning fast den 2. og den 4. onsdag i måneden kl 12.
 
Tilmelding nødvendig
Man skal tilmelde sig til Sognegården 24495556 senest om mandagen før hver cafédag.
 
Der ligger også sedler i Sognegården, som man kan skrive sig på fra gang til gang.
 
Vi håber I vil tage godt imod tilbuddet og vil støtte op omkring madcaféen.
 
Caféen er en aktivitet, der er med til at styrke lokalsammenholdet.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Danske seniorer - Svanninge Pensionistforening
 
Svanninge Pensionistforening har fået navneforandring til Danske seniorer - Svanninge
v/ Ernst Jørgensen
Assensvej 459, Faldsled
5642 Millinge
tlf: 6268 1307 / 6173 8408
 
Foreningens aktiviteter findes på kalenderen
 
 
Generalforsamling i Svanninge Pensionistforening15.1.2015 

Formand Ernst Jørgensen takkede medlemmerne for deres store opbakning til arrangementerne i foreningen. 40 var mødt til generalforsamlingen. 

Der har været gode arrangementer i 2014: Rejseforedrag af Jørgen Rasmussen, Jens Tholstrups datters foredrag om faderens tid i modstandsbevægelsen, Hans Jakobsens 42 år i Kongehuset, udflugt til Dybbøl i anledning af ”1864”-filmens optagelse her på egnen og sluttelig en tur til Gyldensten med den smukke natur. 

Der arbejdes med teleslynge i Sognegården, og madcafee’n 1. og sidste onsdag i måneden er en stor succes. 

Med hensyn til madcafee’n udtrykte formanden sin skuffelse over, at kommunen kun giver tilskud til cafeer beliggende i ”byerne”: ”hvis de bare ville gi´ tilskud til huslejen, så kunne vi også føle os tilgodeset, men heldigvis har vi her et godt samarbejde med Lions klub, og det takker vi for”. 

Vi har ”prøvespist” kommunens madpakker/kold mad, og den blev godt modtaget, men da maden bliver leveret til en uge ad gangen, giver det et andet problem, for så kommer der ikke den daglige gang af en person i hjemmet hos den ældre. Robotstøvsugeren fremmer heller ikke kontakten med andre. Dette er noget kommunen bør se på med andre briller. 

Der blev orienteret om, at pensionistforeningen, Faldsled Beboerforening og Lokalrådet i forening vil opsætte ”hvil-og-snak”-bænke i Faldsled, Millinge og Svanninge. Det sker i løbet af foråret. 

Gerda Hannibal takkede for det nye klaver. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Overskud i 2014 på 18.500 kr.

Medlemstallet er pr. nytår 182 - en stigning på 50 i forhold til året før.