Lokalrådet / LokalNyt / Referater LokalNyt

Referater LokalNyt

 Lokal Nyt deadline i 2021:
 
Vinter                 20.1.2021
Forår                  20.4.2021
Sommer              20.7.2021
Efterår                20.10.2021
 
Lokal Nyt deadline - udkomme i 2019:
 
Vinter      deadline 20.1. - udkommer 3.2.2019
forår                     20.4. - udkommer 10.5.2019
sommer                20.7. - udkommer 10.8.2019
efterår                 20.10.- udkommer 10.11.2019
 
Referat fra lokal Nyt møde d. 12.12.2017

Til stede: Mads - Rikke – Birgit – Knud - Grethe – Niels Erik – ref. Pusser
Afbud: Susser

En lang snak gik på deadlines og udkomme af Lokal Nyt. Vi kom frem til at lægge deadline fast på d. 30. i hver 3. måned med udkomme 14 dage efter. Dvs. deadlines i 2018: 30.4. -30.7. – 30.10. Mads og Rikke beslutter selv, om de vil holde fast i deadline i januar måned eller rykke den til 30.1.

Derefter præsenterer de ændringerne for Vibeke, inden vi publicerer dem.
En anden lang snak fik vi om midtersiderne. I 3 af årets blade, er der flere ”midtersider”. F.eks. Fugleskydning – Havne fest – Høst festival. Her skal Vibeke også involveres i placeringen af Kirkebladet.

Vi skal af med de løse indstik. Det kan gøres ved at lave ”faste indstik”. Dvs. afsætte en side til de, der plejer at lægge løse indstik i bladet. F.eks. Danske Seniorer – Orla – m.fl. Og så finde en fornuftig pris til dem. Birgit laver aftale med Ernst om dette, og Rikke snakker med Orla.

Mads varslede en lille prisstigning på tryk, men vi har stadig en god økonomi. Birgit tager hånd om annoncer og de rabatter, der skal gives.

Vi skal fejre, at Lokal Nyt fylder 1 år. Pusser indkalder udvalget, omdelerne, pakkepigerne og annoncørerne til kaffe og lagkage. Niels Erik giver Pusser besked, om han kan skaffe en lagkage. ”Festen” skal være den 10.1.2018 kl. 19.30 i hallen. Invitation udsendes først i det nye år.

Lokal Nyt afholder årsmøde kort tid efter Lokalrådets årsmøde (sidst i april).

Ref. Pusser