Det sker / Nyheder
Generalforsamling i FS

TORSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.30 2015 i Svanninge Hallens café.

Der er mulighed for at bestille mad og spise i hallens café inden generalforsamlingen. Spisning fra kl. 18.30 – husk tilmelding til Rikke i Caféen (6060 9517).

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne.

Vi ser frem til aktiv deltagelse. Bak op om foreningen. Det er vigtigt for, at vi kan blive med at drive og udvikle foreningen til gavn og glæde for lokalsamfundet.

Vi kan altid bruge hjælpere til forskellige opgaver. Det at være hjælper i en forening skal være sjovt og det skal kunne passes ind i det liv man har iøvrigt.
Et hjælperjob kan være alt fra 30 minutter en gang i mellem, til faste træninger/adm opgaver som løber over et år eller mere.
Du skal dog ikke være nærvøs for at spørge ind til disse opgaver eller møde op til generalforsamlingen, vi tvinger ikke nogle til at være hjælpere.
Ny p-plads ved skole
25. dec. 2014
Inden længe vil der være gang i asfalttromlen foran Svanninge Skole (Svanningehallen, red.) for forleden godkendte politikerne i børne- og uddannelsesudvalget skolens ansøgning om penge til ny parkeringsplads og adgangsveje for bløde trafikanter - altså cyklister og fodgængere.

Der er i budgettet for 2015 afsat 500.000 kroner til fornyelsen, men for at projektet skal blive til noget, skal det endeligt godkendes af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Svanninge Skole, der indgår i en landsbyordning med børnehaven Børnebakkehus, var tidligere på året på politikernes lukkeliste, men endte med at få lov at blive.

"Sikker trafik-gruppen", der hører ind under lokalrådet, Svanninge Hallens bestyrelse og Svanninge Skole har i fællesskab et stort fælles ønske om at forbedre trafiksikkerheden for brugere af landsbyordningen og hallen, så derfor har de indgået et samarbejde om at forbedre trafiksikkerheden, der altså skal munde ud i både parkeringsplads og stier i tilknytning til skolen.

Lokale nyheder

Har du lokale nyheder til websiden? send en mail til Pusser Hansen skovlyplantage@jubii.dk