Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Sikker Skolevej

Sikker Skolevej

Sikker skolevej-projektet tog for alvor fart da overbygningen på Svanninge Skole blev flyttet til Toftegaardsskolen i Faaborg i 2012.
 
Men vi fandt ret hurtigt ud af, at det ikke kun er strækningen fra Faldsled til Toftegaardsskolen, der er farlig for skolebørnene. Det er også 'banansvinget' i Millinge, Svanninge Hallens parkeringsplads og Svanninge Skoles parkeringsplads på Flægmosevej.
 
Og vi blev også ret hurtigt enige om, at det ikke kun handler om sikker skolevej, men en sikker vej for alle bløde trafikanter fra Faldsled til Svanninge og videre til Faaborg.
 
Parkeringspladsen ved Svanninge Hallen 
Vi har i første omgang koncentreret os om parkeringspladsen ved hallen, hvor børnene til Svanninge Skole bliver afleveret.
 
Der er nu et færdigt projekt, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune, Svanninge Hallen og Svanninge Skole har været med i udfærdigelsen.
 
Det første synlige skridt er lukningen af parkeringspladsen foran børnehaven og flytning af børnehavens bus dertil.
 
Det næste synlige skridt mødte skolebørnene den første skoledag i august i år, da Fynbus har fået flyttet sit stoppested.
 
Busser væk fra parkeringspladsen 
Alle busser er nu helt fjernet fra parkeringspladsen og det giver mere plads til af- og pålæsning af børn, tasker og cykler. 
 
På længere sigt bliver tilkørslen til parkeringspladsen ændret, så man kun må køre ind ad indkørslen tættetst ved børnehaven og ud af den indkørsel, man kører ind ad i dag.
 
Kys og kør 
Der bliver etableret en kys og kør-bane, et separat fortov til gående og en cykelbane til cyklisterne - og så bliver der selvfølgelig også parkeringsbåse til alle bilerne.
 
Alt dette er planlagt og godkendt og der er også penge på vej til projektet fra kommunen.
 
Fagre nye tider...
 
Tovholdere på Sikker skolevej-projektet:
Heidi Hansen skovdagpleje@gmail.com 
Birgit Bendtsen nygyde@gmail.com