Institutioner / Skole

Brahesminde Skole, Afd. Svanninge 

Kirkegyden 33

5642 Millinge

Tlf: 7253 0358

Mail: brahesminde@fmk.dk

Web: http://brahesminde.skoleporten.dk/sp

Skolen er den lokale folkeskole.

Den blev i sommeren 2012 omdannet til landsbyordning, som nu består af en etsporet skole med klasser fra 0.-6. klasse, sfo med 73 ud af 75 af skolens indskolingselever (0.-3. kl.), børnehave og vuggestue med i alt 53 børn.

Landsbyordningen har som mål at være en aktiv del af lokalsamfundet, hvilket blandt andet betyder, at landsbyordningens forældrekreds inviteres til at deltage i samtalerne om at drive skole og daginstitution i dag.

Vi tager dialogen alvorligt. Vi har ikke som mål, at vi skal være enige om alt, men mål om, at vi skal respektere forskellige opfattelser og respektere hinandens roller i hverdagen. Vi ønsker at være en landsbyordning med holdninger, hvilket betyder, at det ikke er ligegyldigt, hvorledes vi behandler hinanden.

Svanninge Skole
Svanninge Skole