Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Sydfynske Syrendage / Skrevet om syrener

Skrevet om syrener

Skrevet om syrener ...


Bevæger man sig nordpå fra Faaborg eller gennem den midterste del af Fyn begynder hegnene at skifte karakter, for her består de på lange strækninger udelukkende af syrener, og hvilket syn i blomstringstiden med de lange lilla bånd gennem landskabet! Og kommer man på cykel eller stiger ud af bilen, er der en berusende duft! Kommer man videre nordpå, nord for motorvejen eller den gamle hovedvej A 1, skifter hegnene igen karakter til i hovedsagen at bestå af hassel og tjørn. Så selv om man mener, at alle på Fyn er mere eller mindre ens, kan de gamle kulturgrænser stadig anes i landskabet.
Helle Ravn, Samvirke, maj, 2005

" De våde syrenbuske på tereassen var fulde af blomster i knop. Deres pyramideformede, mørke klaser gemte på en overraskelse, de ville blive så meget lysere når de åbende sig".
Karen Blixen. 1955. Digteren, Syv fantastiske fortællinger.