Foreninger / Svanninge Hallen

Svanninge Hallen

Lokalområdet på vej
Hvad skal Svanninge Hallen bruges til fremover?

Omverdenen er under stadig forandring og alle tendenser viser at centraliseringen mod de større byer fortsætter.
Bare ikke lige i vores lokalområde, hvis det står til arbejdsgruppen bag Svanninge Hallens nye udviklingsplan.
 
Gruppen består i øjeblikket af Hanne Søndergaard (halbestyrelsen), Anitta Svendsen (idrætsforeningen), Ulla Olander (bruger af hallen) og Kim Pedersen (idrætsforeningen).
 
Kom til idé-møde i Svanninge Hallen
Den 7. marts er du inviteret til ”Ide-formiddag”. Det er vigtigt for den fremtidige udvikling af hallen, at arbejdsgruppen bliver hjulpet med gode idéer til hvad, og hvordan vi får lejet hallen ud i flere timer om dagen end vi gør i dag.

Helt nøjagtigt har vi brug for idéer, der kan give 350 ekstra timer udlejet. Vi er klar over at vi har sat barren højt. Men hvis vi skal flytte noget, skal vi tillade os selv at tænke stort og vildt, og så kan vi sortere i idéerne senere.
 
Attraktivt samlingssted
Men hvorfor nu alt dette? Hvad er der galt med det vi har i dag?
 
- Svaret er: Der er ikke noget galt med det vi har i dag. Vi vil bare gerne bygge oven på det vi har og se om vi kan få endnu flere til at blive fanget af at dyrke motion.

Vi tror nemlig på, at jo flere tilbud vi har, jo større er vores muligheder for, at være et attraktivt samlingspunkt for motionsinteresserede i lokalsamfundet.
 
Og det er her vi har brug for dine input.
 
Kom til 'Idé-formiddag' den 7. marts kl. 10-13 i Svanninge Hallen
Det er selvfølgelig gratis, at deltage.
  • Der kommer input fra en oplægsholder DGI’s faciliteter og lokalsamfunds udvikling afdeling.
  • Der skal arbejdes i grupper med, at finde nye gode ideer.
Hvis man er børnefamilie og gerne vil deltage, vil der være nogle unge mennesker til at holde øje med børnene, som frit kan boltre sig i hallen mens seancen foregår.
 
Der sluttes af med kaffe og en sandwich i hallens café og en snak om livets gang i vores dejlige område.

Mød op og vær med til, at bringe ”LOKALOMRÅDET PÅ VEJ”.

På vegne af arbejdsgruppen
Kim Pedersen
fmd. for FSSG&I
Udviklingsplan for Svanningehallen


Udviklingsplanen
for Svanningehallen blev påbegyndt i 2015, hvor hallens bestyrelse sammen med repræsentanter for Faldsled/Svanninge SG&I, borgere fra lokalområdet og konsulenter fra DGI, tog initiativ til at sætte retning for hallens udviklingsmuligheder i perioden 2016-2019.

Gennem en lokalt forankret og involverende proces med analyse af hallens muligheder og udfordringer, samt en spørgeskemaundersøgelse målrettet hallens brugere, blev udviklingsplanen udarbejdet trin for trin.

Hovedtrækkene og konklusionerne fra udviklingsplanen er samlet og præsenteret i en pixiudgave, som findes i Hallen. Den fulde udgave af udviklingsplanen kan læses på Idrætsforeningens og Hallens fælles hjemmeside, www.falsledsvanninge.dk/

I planen beskrives Værdier, vision og mission for Svanningehallen.
Gennem dialog og analyse med brugere af hallen skabtes et værdigrundlag, der sammen med vision og mission, skal sætte retning for hallens arbejde i fremtiden.

Udviklingsplanens konkrete indsatser:

2016:
1. Indfasning af Conventus som styresystem i hal og forening.
2. Årshjul for hallens aktiviteter
3. Årshjul for foreningens aktiviteter
4. Ny hjemmeside i samarbejde med foreningen
5. Kontingentstruktur i foreningen – kan den gøres med fleksibel i forhold til at få flere brugere i hallen?
6. Strategi for positionering og markedsføring – herunder ny grafisk identitet?

2017:
1. Analyse af de selvorganiserede motionister i Svanningebakkerne.
2. Nye aktiviteter i samarbejde ml. hal og forening.
3. Nye faciliteter omkring hallen – pay and wash – for mtb ryttere?
4. Ny grafisk identitet – nyt brand – tydelig og målrettet kommunikation.

2018:
1. Økonomiske fællesområder ml. Svanningehallen og foreningen. Kan foreningen stå for en økonomisk ansvarlig drift af hallen? Økonomisk analyse og sparring af eksternt bureau.
2. Kan Svanningehallen blive en del af foreningen?

På nuværende tidspunkt er der arbejdet med nogen af indsatserne, andre indsatser er i gang. Mens der stadig er plads til nye initiativer.
Vi efterlyser både nye ideer og initiativtagere til nye aktiviteter – store som små.