Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Sydfynske Syrendage

Sydfynske Syrendage

Sydfynske Syrendage - Hvad er det ?

Formålet med Sydfynske Syrendage er at skabe opmærksomhed omkring syrenhegn på Sydfyn – som er unik på verdensplan.

Ikke noget andet sted kendes den samme plantning af syrener i hegn som her, og i den udbredelse! Der er al mulig grund til at bevare dette og bruge det aktivt i dag.

Formål at bevare syrenhegn, viden om syrenhegns historie og drift, bevare mulighed for landskabelig oplevelse – udvide turistsæson i lokalområdet, flere besøgende i maj/ juni, bedre kendskab til lokalområdets lokalhistorie.

Syrenland.dk

 
 
Klipning oktober 2017
Sektion 1 af syre hegnet blev klippet af den kommunale maskinklipper mandag den 30. oktober 2017. Fint arbejde, så glæder vi os til foråert.
 
Klipning 30. oktober 2017
Klipning 31. okotber 2017
 
 Klippet hegn 30. oktober 2017
Februar 2017: pleje af syrenhegn ved Grubbe Mølle
De fleste syrenhegn er mindst 150 år gamle. Mange er forsvundet på grund af den almindelige rydning af hegn. I dag er der brug for store marker og ikke læhegn. Syrenhegn passes ligesom øvrige hegn med en hegnsklipper, der efterlader hegnene som høje smalle hække, med lidt grønt i toppen.
Vi er mange der ikke bryder os om den ikke særlig pæne måde hegnsklipning.
Det vil vi gerne lave om på. Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge har med projektet ”Syrensydfyn” i februar 2017 begyndt en særlig demonstrations-pleje af syrenhegnet ved Grubbe Mølle. Det er sket for at undersøge og vise, hvordan den bedste pleje af syrenhegn skal ske. Vi har inddelt et flot hvidt syrenhegn, så det plejer på tre forskellige måder. Den 18. februar 2017 blev dele af hegnet beskåret. Flere hjalp til den 22. april, 2017 hvor vi fortsatte med yderligere beskæring. Nu glæder vi os til at følge hegnets udvikling de kommende år.
 
 
 
 
Syren 3 2017