Lokalrådet / Lokalrådet / Projekter / Vejsten
Vejstenene er blevet renset og malet

Hvis du færdes ad Assensvej mellem Faaborg og Faldsled har du måske lagt mærke til, at der er kommet tal på kilometerstenene langs vejen.
 
Samarbejde med kommunen
I Svanninge Folkemindesamling besluttede vi at gøre noget ved de kilometersten der står langs Assensvej. Det er sket i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Nils Pedersen fra Svanninge Folkemindesamling tog kontakt til vejafdelingen i kommunen, og der var stor velvilje overfor vores projekt.
 
Kommunen ville selv stå for opretningen af en del af stenene og så kunne vi selv stå for opmaling.
 
Knofedt og brun sæbe
Ifølge vejledning fra Milestensgruppen skal bemaling ske med linoliemaling i bestemte farver, ligesom afrensning skal ske med brun sæbe og uden brug af stålbørster etc.
 
Vi har fulgt denne vejledning, selvom det har givet anledning til en del intern debat, da andre mere moderne materialer og metoder blev vurderet til at være bedre.

I foråret 2014 blev de fleste sten derfor rettet op og i løbet af sommeren 2014 har vi fået bemalet sten fra nr. 25 ved Hattebækken til nr. 31 i Millinge.
 
Fra Millinge mod Faaborg
I skrivende stund mangler vi stadig opmaling af nr. 32 ved Grubbe Mølle og nr. 33 ved Ellebjerg, samt opretning af nr. 34 og 34½ i Faaborg. Men det når vi nok også.

Vi håber at kunne gå videre med opretning og opmaling af alle de ca. 20 kilometersten vi har i sognet.
 
Der findes derudover en milesten, en 30 km sten, samt vejviserstenen i Banansvinget i Millinge.
 
Vi håber også at vi på den måde kan bidrage til større opmærksomhed på de lokale kulturhistoriske elementer. Det være sig vejsten, men vi har også stenter og utallige stendiger som blot venter på en kærlig hånd!!

Tak til alle der har bidraget til at vi er nået til næsten at have oprettet og opmalet alle vejsten på Assensvej i Svanninge Sogn.